Privacy & Disclaimer

Disclaimer
De digitale tool van SallandDoet is gericht op de inwoners van Salland die wat willen betekenen voor elkaar. De tool brengt vraag en aanbod op het gebied van eenvoudige hulp bij elkaar. SallandDoet is expliciet geen standaard vrijwilligerswerk of mantelzorg

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die gepubliceerd wordt onvolledig c.q. onjuist is. Daarom kan aan de informatie op de tool van SallandDoet geen rechten worden ontleend. Evenmin is SallandDoet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

In de advertenties van SallandDoet kunnen links naar websites van derden zijn opgenomen. SallandDoet is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar verwezen wordt.
SallandDoet is niet aansprakelijkheid voor schade die is- of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
SallandDoet mag de webpagina's en advertenties naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. SallandDoet is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina's en advertenties of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Auteursrecht
De grafische voorstellingen (waaronder de foto's) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van SallandDoet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Desgewenst kunt u toestemming vragen.
Hebt u suggesties ter verbetering van de site, dan kunt u een e-mail sturen naar info@sallanddoet.nl

Verwerken van persoonsgegevens
SallandDoet hecht grote waarde aan de privacy van de bezoekers van haar website. De Wet bescherming persoonsgegevens vormt daarbij het uitgangspunt. Wij vragen van bezoekers van onze tool niet meer gegevens dan nuttig en noodzakelijk is voor het nastreven van ons en naar wij aannemen uw doel: het vinden van een passende match.
De informatie stelt ons in ieder geval in staat zo goed mogelijk op voorhand vraag en aanbod bij elkaar te brengen, en om eventueel contact met u op te nemen.
De gevraagde informatie bestaat uit uw naam en adresgegevens, uw telefoonnummer en e-mailadres, uw leeftijd, voorkeur voor werkzaamheden, gewenste reisafstand en gewenste tijdsduur van beschikbaarheid. De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt via onze website.
De advertenties welke op een geografische kaart binnen de tool worden getoond, worden nooit op het exacte adres weergegeven, maar altijd globaal, zodat bezoekers van de website niet het exacte adres kunnen herleiden.

Beheer gebruikersnaam en wachtwoord
De bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer van hun eigen gekozen/toegekende gebruikersnaam en wachtwoord. Ook als zij anderen hiervan met hun toestemming gebruik laten maken.
Als u onze internetsite bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden, om een meer efficiënte dienstverlening van de internetsite mogelijk te maken.

Wijzigen gegevens
U kunt altijd de door u verstrekte persoonlijke gegevens laten wijzigen en op verzoek laten verwijderen.
SallandDoet heeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer en het privacystatement geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen gelden direct nadat deze - op de website - zijn gepubliceerd.

Partners
SallandDoet