Privacy

Verwerken van persoonsgegevens
SallandDoet hecht grote waarde aan de privacy van de bezoekers van haar website. De Wet bescherming persoonsgegevens vormt daarbij het uitgangspunt. Wij vragen van bezoekers van onze tool niet meer gegevens dan nuttig en noodzakelijk is voor het nastreven van ons en naar wij aannemen uw doel: het vinden van een passende match.

Onze volledige privacyverklaring: privacyverklaring.pdf

Partners
SallandDoet